NK ČR NDK ČR
 

Zapojení do systému DNNT

Národní digitální knihovna - DNNT

Obsah

Národní digitální knihovna ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu nabízí plné texty dokumentů (knihy, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky, a to knižních vydání až do roku 2007 (periodika – vydání do roku 2010). Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně dalších vydání, případně i upravených nebo elektronických. Kromě toho jsou z rozhraní NDK přístupné plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné). Služba NDK-DNNT je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S.

Služby

Možnost čtení plného textu dokumentu pro individuální uživatele prostřednictvím vzdáleného přístupu: U knižních publikací je omezena na vydání do roku 2000. Je zakázáno zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za spáchání autorskoprávního deliktu porušením autorského zákona. Podmínkou služby je registrace uživatele v knihovně, která má uzavřenou smlouvu o poskytování služeb NDK - DNNT s Národní knihovnou ČR.

Možnost čtení plného textu dokumentu na terminálu v prostorách knihovny: Knihovna musí zabránit zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k přerušení služby a případně sankcím za porušení autorského zákona. Podmínkou služby je uzavření smlouvy o poskytování služeb NDK - DNNT s Národní knihovnou ČR.

Obě služby jsou uživateli i knihovně poskytovány bezplatně.

Podmínkou pro poskytování obou služeb je deklarování podmínek provozu a uzavření smlouvy o poskytování každé ze služeb s Národní knihovnou ČR.

Jaké jsou podmínky služby?

Službu zpřístupnění děl nedostupných na trhu Národní knihovna ČR poskytne prostřednictvím knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby, tj. jsou evidovány podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb. Knihovna, která bude mít zájem svým uživatelům a návštěvníkům umožnit přístup ke službě zpřístupnění děl nedostupných na trhu, bude muset splnit několik podmínek:

Etapizace zapojování knihoven do služby NDK-DNNT:

Službu zpřístupnění děl nedostupných na trhu Národní knihovna ČR poskytuje prostřednictvím knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby, tj. jsou evidovány podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb. Knihovna, která bude mít zájem svým uživatelům a návštěvníkům zpřístupnit službu zpřístupnění děl nedostupných na trhu musí splnit několik podmínek:

Jak zapojit knihovnu do online služby NDK - DNNT?

Rozhodnutí o způsobu identifikace uživatelů

Knihovna zajímající se o zapojení zvolí požadovanou službu:

Procesní postup zapojení knihoven s identitami eduID.cz nebo zapojených v Knihovny.cz

Procesní postup zapojení knihoven s Identitami NDK

Bude možné zpřístupňovat obsahy digitálních knihoven jiných knihoven?

Ano, v současné době se připravuje technické řešení, které to umožní. Podmínkou (mimo jiné) je, aby knihovna s předstihem 6 měsíců navrhla zařazení svých digitalizovaných děl do Seznamu děl nedostupných na trhu. Od 13. 2. 2021 budou v režimu DNNT dostupné digitální knihovny Moravské zemské knihovna a Knihovny Akademie věd ČR.

Je možné navrhovat díla na zařazení do Seznamu děl nedostupných na trhu?

Návrhy do Seznamu může podávat autor nebo jiný držitel, resp. nositel práv (nakladatel, dědic apod.), dále kolektivní správce a knihovna. Návrhy se podávají prostřednictvím písemného formuláře, a to v elektronické podobě na adresu elektronické pošty dnnt-seznam@nkp.cz, nebo v listinné podobě na adresu:

Zásilku v obou podobách označte, prosím, "Seznam DNNT - Návrh - JménoNavrhovatele - Knihovna".Národní knihovna České republiky, 1. 2. 2021