NK ČR NDK ČR
 

Zapojení do systému DNNT

Národní digitální knihovna - DNNT

Obsah

Národní digitální knihovna ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu nabízí plné texty dokumentů (knihy, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky do roku 1989 a o něco později až do roku 2007 (periodika do roku 2009). Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně případných dalších vydání, případně i upravených. Kromě toho NDK-DNNT obsahuje plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné). Služba je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S.

Služby

Možnost čtení plného textu dokumentu pro individuální uživatele prostřednictvím vzdáleného přístupu: Je zakázáno zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za spáchání autorskoprávního deliktu porušením autorského zákona. Podmínkou služby je registrace uživatele v knihovně, která má uzavřenou smlouvu o poskytování služeb NDK - DNNT s Národní knihovnou ČR.

Možnost čtení plného textu dokumentu na terminálu v prostorách knihovny: Knihovna musí zabránit zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k přerušení služby a případně sankcím za porušení autorského zákona. Podmínkou služby je uzavření smlouvy o poskytování služeb NDK - DNNT s Národní knihovnou ČR.

Obě služby jsou uživateli i knihovně poskytovány bezplatně.

Podmínkou pro poskytování obou služeb je deklarování podmínek provozu a uzavření smlouvy o poskytování každé ze služeb s Národní knihovnou ČR.

Jaké jsou podmínky služby?

Službu zpřístupnění děl nedostupných na trhu Národní knihovna ČR poskytne prostřednictvím knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby, tj. jsou evidovány podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb, , jakmile bude systém pro zpřístupnění DNNT připraven k zapojení těchto knihoven (nejdříve od 30. 6. 2020). Knihovna, která bude mít zájem svým uživatelům a návštěvníkům zpřístupnit službu zpřístupnění děl nedostupných na trhu bude muset splnit několik podmínek:

Zapojování knihoven do služby NDK-DNNT bude probíhat v několika postupných etapách:

Službu zpřístupnění děl nedostupných na trhu Národní knihovna ČR poskytne prostřednictvím knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby, tj. jsou evidovány podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb, , jakmile bude systém pro zpřístupnění DNNT připraven k zapojení těchto knihoven. Knihovna, která bude mít zájem svým uživatelům a návštěvníkům zpřístupnit službu zpřístupnění děl nedostupných na trhu bude muset splnit několik podmínek:

Jak zapojit knihovnu do online služby Národní digitální knihovny - DNNT?

Rozhodnutí o způsobu identifikace uživatelů

Knihovna zajímající se o zapojení zvolí požadovanou službu:

Procesní postup zapojení knihoven s identitami eduID.cz nebo účastných v Knihovny.cz

Procesní postup zapojení knihoven s Identitami NDK

Bude možné zpřístupňovat obsahy digitálních knihoven jiných knihoven?

Byť to licenční smlouvy s kolektivními správci umožňují, v současné době to možné není, připravuje se však technické řešení, které to umožní. Podmínkou (mimo jiné) bude, aby knihovna s předstihem 6 měsíců navrhla zařazení svých digitalizovaných děl do Seznamu děl nedostupných na trhu. Zpřístupnění bude probíhat přes rozhraní Národní digitální knihovny - DNNT.

Je možné navrhovat díla na zařazení do Seznamu děl nedostupných na trhu?

Návrhy do Seznamu může podávat autor nebo jiný držitel, resp. nositel práv (nakladatel, dědic apod.), dále kolektivní správce a knihovna. Návrhy se podávají prostřednictvím písemného formuláře, a to v elektronické podobě na adresu elektronické pošty dnnt-seznam@nkp.cz, nebo v listinné podobě na adresu:

Zásilku v obou podobách označte, prosím, "Seznam DNNT - Návrh - JménoNavrhovatele - Autor".