NK ČR NDK ČR
 

Přínos pro čtenáře


Co je Národní digitální knihovna?

Národní digitální knihovna (dále také jen "NDK") nabízí plné texty dokumentů (knihy, časopisů, noviny atd.) vydaných do roku na území České republiky do roku 1989 a o něco později až do roku 2007 (periodika do roku 2009). Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora), a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně případných dalších vydání, případně i upravených. Kromě toho obsahuje plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné. Služba je poskytována na základě licenčních smluv Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S.

Jaké služby jsou poskytovány?

Možnost čtení plného textu dokumentu pro individuální uživatele prostřednictvím vzdáleného přístupu: Je zakázáno zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za spáchání autorskoprávního deliktu porušením autorského zákona. Podmínkou služby je registrace uživatele v knihovně, která má uzavřenou smlouvu o poskytování služeb NDK s Národní knihovnou ČR.

Možnost čtení plného textu dokumentu na terminálu v prostorách knihovny: Knihovna musí zabránit zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k přerušení služby a případně sankcím za porušení autorského zákona. Podmínkou služby je uzavření smlouvy o poskytování služeb NDK s Národní knihovnou ČR.

Které knihovny službu poskytují?

Seznam knihoven a institucí, které službu poskytují, najdete zde. Nejste-li dosud jejím uživatelem, můžete se v ní registrovat. Službu čtení prostřednictvím vzdáleného přístupu smějí používat jen registrovaní čtenáři.