NK ČR NDK ČR
 

Zpřístupňování DNNT - Archiv aktualit

  1. Národní digitální knihovna COVID zůstane přístupná do 30. června 2021
  2. Prodloužení služby Národní digitální knihovna COVID do 12. 2. 2021
  3. Mimořádné zpřístupnění Národní digitální knihovny COVID od 2. 11. 2020
  4. Zpřístupnění digitalizovaných dokumentů z Národní digitální knihovny od 20. 5. 2020

Národní digitální knihovna COVID zůstane přístupná do 30. června 2021

Praha, 11. 02. 2021 – Ministr kultury Lubomír Zaorálek se dnes dohodl s předsedou Svazu knihkupců a nakladatelů (SČKN) Martinem Vopěnkou na uzavření licenční smlouvy, která by do konce června 2021 umožnila úplné zpřístupnění digitalizovaných dokumentů dostupných na trhu prostřednictvím digitálních knihoven provozovaných Národní knihovnou ČR, Moravskou zemskou knihovnou, Univerzitou Karlovou v Praze, Moravskou zemskou knihovnou v Brně, Knihovnou Akademie věd ČR, Národní technickou knihovnou a Městskou knihovnou v Praze. Studenti, pedagogové a vědečtí pracovníci tak budou mít dalších 5 měsíců zajištěn přístup ke všem dílům chráněným autorským zákonem včetně nejnovější literatury tak, jak to bylo dosud. Stát nakladatelům zaplatí náhradu ve výši 80 milionů korun za neprodané knihy, které budou díky této dohodě dostupné online.

Více: Tisková zpráva MK

Prodloužení služby Národní digitální knihovna COVID do 12. 2. 2021

V souladu s dohodou o bezplatném on-line zpřístupnění digitalizovaného knihovního fondu Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny v období nouzového stavu a uzavření knihoven, kterou Národní knihovna ČR uzavřela s kolektivními správci autorských práv Dilia a OOA-S, byl od 2. 11. 2020 poskytován přístup studentům a pedagogům vyšších odborných a vysokých škol i vědeckým pracovníkům ke knihám a časopisům pro studijní účely. Jedná se o podstatnou část české vydavatelské produkce 19. a 20. století i novější literaturu z posledních desetiletí. Ke studiu jsou k dispozici nejen knihy, ale také kompletní ročníky novin i odborných časopisů.

1. února Národní knihovna získala souhlas s prodloužením přístupu k Národní digitální knihovně - COVID do 12. 2. 2021, a to zejména s ohledem na probíhající jednání zástupců Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) se členy vlády. Kolektivní správci DILIA a OOA-S na žádost generálního ředitele Národní knihovny ČR Víta Richtera vyjádřili souhlas s prodloužením termínu a uzavření dodatku k licenční smlouvě.

Dohoda umožňuje studentům a pedagogům vyšších odborných a vysokých škol i vědeckým pracovníkům přístup k digitalizovaným knihovním fondům online. Zobrazené dokumenty lze pouze číst, nelze zhotovit tištěnou nebo digitální kopii a není umožněno stahování. Ve stejném režimu budou zpřístupněny digitální knihovny Moravské zemské knihovny v Brně, Knihovny Akademie věd ČR, Národní technické knihovny, Městské knihovny v Praze a Univerzity Karlovy. Autor nebo jiný nositel autorských práv může požádat o vyřazení svých děl z této služby.

Národní knihovna ČR oceňuje velkorysý přístup nakladatelů a knihkupců sdružených ve Svazu českých knihkupců a nakladatelů, jakož i kolektivních správců autorských práv, kteří poskytli souhlas s opakovaným zpřístupňováním děl v takovém rozsahu. V podmínkách mimořádných opatření v době epidemie covid-19 tato služba významně ulehčila práci studentům, pedagogům i vědeckým pracovníkům.

Po ukončení provozu NDK COVID bude možné využít službu Národní digitální knihovna – Díla nedostupná na trhu (NDK-DNNT). V jejím rámci budou mít registrovaní čtenáři knihoven, které uzavřely smlouvu o poskytování této služby, možnost na svých zařízeních číst – a to pouze číst, bez možnosti zhotovovat jejich kopie – díla knižně vydaná do roku 2000, která již nelze obstarat, a to ani v případném pozdějším vydání, v běžné obchodní síti nebo jako e-knihu. Obdobně mohou číst digitalizovaná vydání novin a časopisů do roku 2010, pokud nejsou zpřístupňována na základě licence.

Mimořádné zpřístupnění zpřístupnění Národní digitální knihovny COVID od 2. 11. 2020

Národní knihovna ČR a kolektivní správci autorských práv Dilia a OOA-S uzavřely dohodu o bezplatném on-line zpřístupnění digitalizovaného knihovního fondu Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny na období nouzového stavu a uzavření knihoven. Cílem dohody je podporovat vzdělávání na dálku a umožnit přístup studentům a pedagogům vyšších odborných a vysokých škol i vědeckým pracovníkům ke knihám a časopisům pro studijní účely. Uzavření dohody podpořil Svaz českých knihkupců a nakladatelů.

Veřejnosti se od 2. 11. 2020 otvírají dvě největší digitální knihovny v ČR, které provozují Národní knihovna ČR a Moravská zemská knihovna v Brně. Zobrazované dokumenty jsou chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora). Jedná se o podstatnou část české vydavatelské produkce 19. a 20. století i novější literatura z posledních desetiletí. Ke studiu jsou k dispozici nejen knihy, ale také kompletní ročníky novin i odborných časopisů. Z důvodu očekávané vysoké zátěže jsou spuštěny dvě přístupové brány. V případě přetížení jedné, mohou čtenáři využít druhou. Kompletní digitální fondy lze najít na portálech NK ČR a MZK.

Zpřístupnění digitalizovaných dokumentů z Národní digitální knihovny od 20. 5. 2020

V květnu 2020 byl ukončen projekt „Národní digitální knihovna pro studenty VŠ“ (Kramerius-VŠ), ve kterém byly zpřístupňovány všechny digitalizované dokumenty obsažené v Národní digitální knihovně (dále také jen NDK) včetně nejnovějších děl chráněných autorským právem. Toto výjimečné zpřístupnění po dobu trvání nouzového stavu bylo umožněné díky zvláštní licenční smlouvě mezi Národní knihovnou České republiky a kolektivními správci autorských práv DILIA a OOA-S a souhlasné konzultaci s předsedou Svazu českých knihkupců a nakladatelů.

Od 20. 5. 2020 jsou všechny knihovny doposud zapojené do používání služeb Národní digitální knihovny (a jejich uživatelé) převedeny do režimu zpřístupnění děl nedostupných na trhu (někdy též ve zkratce NDK-DNNT). Zde jsou k dispozici digitalizované dokumenty vydané na území České republiky do roku 1989 a o 6 měsíců později až do roku 2007 (periodika do roku 2009). Společně s nimi jsou zahrnuty také digitalizované dokumenty, které jsou již z hlediska autorského práva volné.

Zpřístupnění služeb NDK-DNNT je podmíněno uzavřením smlouvy mezi Národní knihovnou ČR a knihovnou (institucí), která chce služby využívat. Všechny již zapojené knihovny (instituce) mají 1 měsíc (tj. do 30. 6. 2020) na to, aby s NK podepsaly smlouvu o zpřístupňování DNNT. Služba bude poskytována bezplatně.