NK ČR NDK ČR
 

Zpřístupňování děl nedostupných na trhu

Zpřístupnění digitalizovaných dokumentů z Národní digitální knihovny od 20. 5. 2020

V květnu 2020 byl ukončen projekt „Národní digitální knihovna pro studenty VŠ“ (Kramerius-VŠ), ve kterém byly zpřístupňovány všechny digitalizované dokumenty obsažené v Národní digitální knihovně (dále také jen NDK) včetně nejnovějších děl chráněných autorským právem. Toto výjimečné zpřístupnění po dobu trvání nouzového stavu bylo umožněné díky zvláštní licenční smlouvě mezi Národní knihovnou České republiky a kolektivními správci autorských práv DILIA a OOA-S a souhlasné konzultaci s předsedou Svazu českých knihkupců a nakladatelů.

Od 20. 5. 2020 jsou všechny knihovny doposud zapojené do používání služeb Národní digitální knihovny (a jejich uživatelé) převedeny do režimu zpřístupnění děl nedostupných na trhu (někdy též ve zkratce NDK-DNNT). Zde jsou k dispozici digitalizované dokumenty vydané na území České republiky do roku 1989 a o 6 měsíců později až do roku 2007 (periodika do roku 2009). Společně s nimi jsou zahrnuty také digitalizované dokumenty, které jsou již z hlediska autorského práva volné.

Zpřístupnění služeb NDK-DNNT je podmíněno uzavřením smlouvy mezi Národní knihovnou ČR a knihovnou (institucí), která chce služby využívat. Všechny již zapojené knihovny (instituce) mají 1 měsíc (tj. do 30. 6. 2020) na to, aby s NK podepsaly smlouvu o zpřístupňování DNNT. Služba bude poskytována bezplatně.

Přístup k portálu

Jako první krok je nezbytné, aby knihovna, která má zájem o zapojení svých uživatelů do online služby, aby vyplnila úvodní formulář více v sekci knihovnám. Vyplněný formulář zašlete zasílejte na adresu dnnt-registrace@nkp.cz.

Národní digitální knihovna - DNNT

Obsah

Národní digitální knihovna ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu nabízí plné texty dokumentů (knihy, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky do roku 1989 a o něco později až do roku 2007 (periodika do roku 2009). Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně případných dalších vydání, případně i upravených. Kromě toho NDK obsahuje plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné). Služba je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S.

Služby

Možnost čtení plného textu online pro individuální uživatele prostřednictvím vzdáleného přístupu: Je zakázáno zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za spáchání autorskoprávního deliktu porušením autorského zákona. Podmínkou služby je registrace uživatele v knihovně, která má uzavřenou smlouvu o poskytování služeb NDK s Národní knihovnou ČR.

Možnost čtení plného textu dokumentu na terminálu v prostorách knihovny: Knihovna musí zabránit zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k přerušení služby a případně sankcím za porušení autorského zákona. Podmínkou služby je uzavření smlouvy o poskytování služeb NDK s Národní knihovnou ČR.

Obě služby jsou uživateli i knihovně poskytovány bezplatně.Národní knihovna České republiky, 16. 5. 2020