NK ČR NDK ČR
 

Zpřístupňování děl nedostupných na trhu

Knižní nakladatelé mohou získat náhradu za zpřístupnění digitálních knihoven

Tisková zpráva

Praha, Klementinum: Knižní nakladatelé nyní mohou získat finanční náhradu za zpřístupnění digitálních knihoven, které v období pandemie od 16. 3. 2020 do 30. 6. 2021 využívali studenti vysokých škol, pedagogové a výzkumní pracovníci ke studiu, pro přípravu ke zkouškám, zpracování kvalifikačních prací i pro výzkum. Jedná se o období, v jehož průběhu byly knihovny a v podstatné míře i knihkupectví pro veřejnost uzavřeny. V online režimu bylo prostřednictvím digitálních knihoven k dispozici více než 216 000 svazků digitalizovaných knih, časopisů a novin. Náhradu pro nakladatele ve výši 80 mil. Kč vyjednalo Ministerstvo kultury a schválila vláda (usnesení Vlády ČR č. 238/2021). Náhrady budou nakladatelům knih rozděleny v souladu s rámcem stanoveným na jednání vlády dne 1. 3. 2021 a vyplaceny podle pravidel dohodnutých mezi Národní knihovnou ČR, DILIA a Svazem českých knihkupců a nakladatelů.

Nakladatelé, působící na území České republiky, mohou požádat o tuto náhradu nejpozději do 24. 9. 2021. Podrobný postup pro podání žádosti a pravidla rozdělení náhrad jsou k dispozici na webových stránkách DILIA.

Národní digitální knihovna - DNNT

Obsah

Národní digitální knihovna ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu nabízí plné texty dokumentů (knihy, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky, a to k 1. 2. 2021 knižních vydání až do roku 2007 (periodika – vydání do roku 2010). Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně dalších vydání, případně i upravených nebo elektronických, ale které byly zařazeny do Seznamu děl nedostupných na trhu dostupného zde. Kromě toho jsou z rozhraní NDK přístupné plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné). Služba je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci autorských práv DILIA a OOA-S. Zde je seznam zapojených knihoven a institucí do přístupu k službě.

Služby

Možnost čtení plného textu online pro individuální knihovny uživatele knihoven prostřednictvím vzdáleného přístupu: U knižních publikací je služba omezena na vydání do roku 2000. Je zakázáno zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za spáchání autorskoprávního deliktu porušením autorského zákona. Podmínkou služby je registrace uživatele v knihovně, která má uzavřenou smlouvu o poskytování služeb NDK-DNNT s Národní knihovnou ČR.

Obě služby jsou uživateli i knihovně poskytovány bezplatně.

Zapojení

Jako první krok je nezbytné, aby knihovna, která má zájem o výše uvedené služby, vyplnila úvodní formulář (více v sekci knihovnám). Vyplněný formulář zasílejte na adresu dnnt-registrace@nkp.czNárodní knihovna České republiky, 26. 8. 2021