NK ČR NDK ČR
 

Zpřístupňování děl nedostupných na trhu

Národní digitální knihovna - DNNT

Obsah

Národní digitální knihovna ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu nabízí plné texty dokumentů (knihy, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky, a to k 1. 2. 2021 knižních vydání až do roku 2007 (periodika – vydání do roku 2010). Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně dalších vydání, případně i upravených nebo elektronických, ale které byly zařazeny do Seznamu děl nedostupných na trhu dostupného zde. Kromě toho jsou z rozhraní NDK přístupné plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné). Služba je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci autorských práv DILIA a OOA-S. Zde je seznam zapojených knihoven a institucí do přístupu k službě.

Služby

Možnost čtení plného textu online pro individuální knihovny uživatele knihoven prostřednictvím vzdáleného přístupu: U knižních publikací je služba omezena na vydání do roku 2000. Je zakázáno zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za spáchání autorskoprávního deliktu porušením autorského zákona. Podmínkou služby je registrace uživatele v knihovně, která má uzavřenou smlouvu o poskytování služeb NDK-DNNT s Národní knihovnou ČR.

Obě služby jsou uživateli i knihovně poskytovány bezplatně.

Zapojení

Jako první krok je nezbytné, aby knihovna, která má zájem o výše uvedené služby, vyplnila úvodní formulář (více v sekci knihovnám). Vyplněný formulář zasílejte na adresu dnnt-registrace@nkp.czNárodní knihovna České republiky, 1. 7. 2021